top of page
Capture.JPG

מי הם עוה”ד שמייצגים את דנקנר ושטרום בפרשת אי.די.בי?

צמרת עורכי הדין של ישראל, המשמשים גם כסנגוריו של אולמרט, מייצגים את החשודים בפרשת הרצת המניות באי.די.בי: אלי זהר ורועי בלכר נשכרו לייצג את נוחי דנקנר; ואילו נוית נגב ואיריס ניב-סבאג מייצגים את איתי שטרום

תוך מעגל הסנגורים המצומצם הזה אפשר למנות גם את עו"ד גיל דחוח, שאף שאיננו ברשימת מייצגיו של אולמרט, מתמקד גם הוא בעבירות בתחום שוק ההון, ובפרט עבירות תרמית.

אף שדחוח, המייצג בפרשה הנוכחית את הברוקר עדי שלג, התחיל כמתמחהו של עו"ד ששי גז בעבירות פליליות "קלאסיות", התמקדה הקריירה שלו בתחום שוק ההון, הן כשותפו לשעבר של עו"ד אסף ברם, ששימש כזכור מגשר בפרשת רציו-גלובוס, והן לאחר היפרדם.

דחוח ייצג בין היתר את אלי אביגור ממשרד רו"ח ברייטמן, את אורי ראובן בפרשת גיא ויסמן ואת יגאל סער בפרשת רשות המסים

Globes
bottom of page