top of page
עסקה מכר העתק ממרשם האוכלוסין ולא ייכלא
1280px-Calcalist.svg.png.png

בכתב האישום מגוללת שרשרת העבירות שבוצעו עד שהגיע המאגר מידיו של עובד במשרד הרווחה שתפעל את המאגר לידיהם של תוכניתן מחשבים ששיכלל אותו וצעיר הפיץ אותו ברשת

י' מבני ברק הודה בעסקת טיעון כי השיג את העתק של המסמך, מכר אותו והפיץ אותו באינטרנט, ובכך סיכן מידע הנוגע לביטחון המדינה ולאזרחיה. במסגרת העסקה יוטל עליו עונש על תנאי בלבד בתוספת קנס

בית משפט השלום בתל אביב הרשיע הבוקר (יום ה’) את י' (32) מבני ברק, שקיבל ומכר העתק של מרשם האוכלוסין. י' הורשע בעסקת טיעון בביצוע עבירות על חוק הגנת הפרטיות, אך על פי ההסדר לא יוטל עליו עונש מאסר בפועל אלא עבודות שירות בלבד.

ב-2006 נפוצה באינטרנט תוכנת “אגרון” ובה נתונים על מיליוני ישראלים – מתעודות זהות ועד אילנות יוחסין. אחרי חמש שנים ההדלפה פוענחה: עובד חיצוני במשרד ממשלתי העתיק המידע, ומשם הוא דלף לגורם עסקי – ולמחשבים של המוני אזרחים.

על פי הסדר הטיעון, יטענו עורך דינו של י' והפרקליטות לעונש מוסכם של חמישה חודשי מאסר תוך אפשרות להמירם בעבודות שירות. כמו כן יושת עליו מאסר על תנאי וקנס כספי של 50 אלף שקל. כמו כן יחולטו כל המחשבים שנתפסו ברשותו וייאסר עליו באמצעות צו שיפוטי תקדימי כל שימוש במידע שהשיג באופן בלתי חוקי.

מידיו של י',  שיוצג בפרשה על-ידי עורכי הדין גיל דחוח וגלית רוטנברג, התגלגל העתק מרשם האוכלוסין בין מספר ידיים, ובשלב מסוים נערך כתוכנת “אגרון” והועלה לאינטרנט, כך שהפך נגיש לכל משתמשי הרשת חינם. התביעה ציינה כי לגבי נאשמים מרכזיים יותר בפרשה היא תדרוש מאסר בפועל. הקראת כתב האישום נגדם צפויה בסוף נובמבר.

typing-hands.jpg.jpg
bottom of page