כלכליסט: “בנק אגוד העניק כלים להונאה ואף נהנה ממנה”

צילום: יריב כץ

.בתביעה שהגישו קורבנות הונאת פונזי הם טוענים שבנק אגוד שבו התנהל חשבון ההונאה, התעלם מסימני האזהרה משום שהפעילות בחשבון הניבה רווח גדול מעמלות. אגוד בתגובה: התביעה הזויה וסהרורית

ההונאה של סביון משפטי, נוכל עם שם מחייב, קדמה לפרשת מזרחי. משפטי הורשע בנובמבר 2006 בהונאה של 23 משקיעים ונידון בידי השופט זכריה כספי לשמונה שנות מאסר. סכומי ההונאה שיוחסו למשפטי צנועים משל מזרחי, אבל עדיין משמעותיים, יותר מ־15 מיליון שקל. הסיבה שמחזירה אותנו למשפטי ולמעלליו היא תביעה שהגישו שניים מקורבנותיו, גרגור ליזרוביץ ופנינה גולדברג, נגד בנק אגוד, שבו ניהל סביון משפטי את חשבונות הבנק ששימשו אותו לתרמית. הקורבנות תבעו כ־12 מיליון שקל מהבנק, אך השבוע משכה גולדברג את תביעתה וכך התכווץ סכום התביעה ל־4.7 מיליון שקל. פרקליטי ליזרוביץ, עוה”ד גיל דחוח וגלית רוטנברג, מאשימים את הבנק בסיוע וב”ביצוע בצוותא” של ההונאה, לא פחות.

“סיפק פלטפורמה”

“הונאתו של משפטי”, כותבים השניים, “התאפשרה, בין היתר, הודות לנתבע (הבנק), שסיפק לו את הפלטפורמה והאמצעים, תוך שיתוף פעולה אקטיבי ומכוון לביצוע הונאת ענק בכספי כלל לקוחותיו, ובכלל זה בכספי התובעים. ניתן לומר שהנתבע שימש מעין ‘מסייע’ לביצוע ההונאה, ואף ‘מבצע בצוותא’ של ההונאה, בכך שהעניק למשפטי ביודעין ובמתכוון את האמצעים והכלים לביצוע הונאתו, תוך שהוא גורף לעצמו חלק מכספי התובעים”.

הבנק, באמצעות עוה”ד יאיר ליבוביץ וקשת גבעול ממשרד לוינבוק, דוחה את ההאשמה כ”מוזרה, הזויה וסהרורית”. מטרת התביעה, לפי הבנק, היא לחפש “כיס עמוק” לפיצוי הקורבנות לאחר שכשלו לקבל כספים בהליך אזרחי.

עוה”ד גיל דחוח וגלית רוטנברג, מאשימים את הבנק בסיוע וב”ביצוע בצוותא” של ההונאה, לא פחות.

 

להמשך הכתבה באתר”כלכליט”

כלכליסט: "בנק אגוד העניק כלים להונאה ואף נהנה ממנה"